Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.01.2022 15:36:10
Dobrý den, dle AAPM (Americké asociace medicínských fyziků)
https://www.aapm.org/org/policies/details.asp?id=439&type=PP
neexistují epidemiologické důkazy podporující zvýšený výskyt rakoviny nebo úmrtnost na radiační dávky pod 100 mSv.
Můžete se s tímto tvrzením ztotožnit? Děkuji!


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, v oblasti nízkých dávek opravdu neexistují jednoznačné epidemiologické studie, které by potvrzovaly zvýšený výskyt nádorových onemocnění. Tzv. bezprahový přístup je však i v oblasti dávek v radiační ochraně používaný. Používá se z důvodu předběžné opatrnosti - kde nejsou jednoznačné podklady o biologických účincích, je lépe před nepříznivými účinky chránit "více".

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)