Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 28.06.2021 22:29:04
Dobrý den, naše dětská lékařka má ordinaci na stejném patře jako má zubařka rentgen. Přesto, že je úplně na opačném konci chodby, težko říct vzdálenost cca 30m a mezi nimi dalších cca 5 místností,mám zvláštní pocit když jdu s dětima na kontrolu a vidím zrovna svítit světlo probíhajícího rentgenu. Vchod na patro je zhruba uprostřed vzdálenosti mezi pediatrem a rentgenem, Takže úplně kolem dveří rentgenu nechodíme, ale přesto nemůže dětem hrozit nějaké nebezpečí z tohoto rentgenu? Jsou tam pouze úplně obyčejné dveře, ale vždy zavřené. Nemohou nachytat nějaké dávky, byť by měly být malé? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte mít obavy, při instalaci zubního rentgenu se proměřuje, zda a v jaké míře záření proniká do okolí (na chodby, čekárny, ostatní ordinace). Bez tohoto měření není žádný rentgen povolenop užívat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)