Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.01.2021 19:15:17
Omlouvám se, ještě jsem zapomněla položit jeden dotaz. CT pracoviště má pro skenování konkrétních oblastí těla (CZ mozek, hrudník, břicho, atd.) přednastované nějaké konkrétní povolené expoziční dávky? Nebo vše nastavuje pracovník ručně? Není třeba možné, aby se dělalo CT mozku a člověk dostal dávku záření potřebnou např. pro CT břicha? Děkuji mockrát za objasnění.
(Vložil(a): VS)
Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz týkající se nativního CT vyšetření mozku, které jste absolvovala z důvodu častých bolestí hlavy.
Nemusíte mít strach z dávky záření. Údaj DLP 567,92 mGy.cm2 je téměř o polovinu nižší než je hodnota Národní diagnostické úrovně (DRÚ) pro CT hlavy uvedená v příloze č. 22 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně. CT pracoviště má předvolbu do jednolivá vyšetření, nemá stanovený limit pro expozici, nicméně musí dodržovat právě zmíněné DRÚ.
Vůně ozónu nebo něčeho podobného není u skenování popisována.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)