Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.02.2020 15:16:01
Vlastním dozimetr DC-3B-72. Jeho stupnice jsou cejchovány v R/h a mR/h. Jaké jednotky se používají nyní a jak se přepočítávají?

Dekuji

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

stupnice dozimetru DC-3B-72 je cejchována v R/h, resp. v mR/h, tedy neužívá tzv. jednotky SI. V radiační ochraně se používají jako jednotky dávky Gy (Grey), resp. mGy. Pro měření dávkového příkonu Gy/h, resp. mGy/h. Přepočet je 1 R = 9,57 mGy. Dovoluji si upozornit, že dozimetr je určen pro orientační rychlou operativní kontrolu radioaktivity. Závěry měření je třeba konzultovat s odborníky v této oblasti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)