Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.01.2020 15:49:45
Dobrý den,
dne 2.1.2020 jsem podstoupil RTG vyšetření páteře (bederní a přechodu do hrudní části).
Jednalo se o čtyři expozice. Hodnotu sečtené výsledné dávky mi sdělili cca 80 mGy !! (cca 2x10mGy přímá a 2x30mGy boční)! Prosím o zodpovězení dotazu, zda-li je vůbec možné tak vysokou dávku ještě v dnešní době obdržet a jak uvedené hodnoty korespondují s max. doporučenými hodnotami SÚJB pro dávky např. oblasti břicha a jaký zdravotní problém mohu od tak vysoké obdržené dávky očekávat? Byla tato hodnota opravdu tak vysoká, když jednotlivé expozice byly: 75kV/112mAs, 80kV/63mAs, 80kV/40mAs a 85kV/60mAs to vše při proudu 400mA ? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud použijeme parametry jednotlivých projekcí u vyšetření páteře, vychází odhad dávek v páteři nižší než hodnota 80 mGy. Z Vašich informací není zřejmé v jaké veličině je hodnota 80 mGy. Limity ale nejsou pro lékařské ozáření stanoveny, SÚJB kontroluje dodržování tzv. Národních diagnostických referenčních úrovní. Tyto jsou v příloze č. 22 vyhlášky č. 422/2012 Sb. stanoveny ve veličině vstupní povrchová kerma. Pro hrudní páteř v projekcích AP/LAT 4,4 /5,7 mGy, pro hrudní AP/LAT jsou to hodnoty 6,2/12 mGy. Máme - li zkontrolovat jejich soulad, je nutné znát pracoviště, na kterém jste byl ozářen, nelze se dotazovat "anonymně" a vyhodnocovat závěr z neúplných infomací.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)