Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.07.2019 09:12:40
Dobrý den,
před 8 lety jsem podstoupila CT krku, protože mám za uchem bulku. Ukázalo se, že je to jen zvětšená uzlina. Od té doby mě trápí možnost nádorového onemocnění spojené se zářením z vyšetření.Vyžádala jsem si zprávu z vyšetření a toto je její závěr:Součin dávky a délky DLP = CTDIvolH . L = 29,3 . 10,5 = 308 mGy.cm. Odhad efektivní dávky z vyšetření E = DLP . f = 1,8 mSv. Nerozumím údaji 308 mGy.cm. Co to znamená?
Dále nerozumím, zda mi byl ozářen celý krk nebo jen jeho část a jak moc byla zasažena štítná žláza?Toto jsou další údaje.
Expoziční parametry:120 kV/220 mAs
Pozice stolu: -97,5 / +7,5 (cr-cd rozsah 10,5 cm)
Odpovídající hodnota objemového CT indexu pro hlavu dle ZDS:CTDIvolH = 29,3 mGy
Střední váhový faktor pro CT vyšetření krku f = 0,0059 mSv/mGy.cm
Co je řečeno těmito údaji?
Jak moc se mám obávat pozdních účinků z tohoto vyšetření? Jak moc je vyšetření nebezpečné pro štítnou žlázu, která je k záření citlivá?Lékař by mě chtěl poslat na kontrolní vyšetření znovu, je nebezpečné podstoupit stejné vyšetření ještě jednou?
Předem děkuji za vysvětlení a přeji hezký den
Kateřina
(Vložil(a): Kateřina Rohová)
Dobrý den,

Nádorového onemocnění způsobeného tímto CT vyšetřením se nemusíte vůbec obávat. Pravděpodobnost, že byste mohla teoreticky onemocnět rakovinou, která by jím byla způsobena, je zcela zanedbatelná. V oblasti takto nízkých dávek není třeba se vůbec jednotlivých zdůvodněných vyšetření obávat.
Při vyšetření pravděpodobně Vaše štítná žláza vůbec nebyla ozářena ? podle údajů, které jste poslala, byla šířka CT skenování 10,5 cm, což vzhledem k tomu, že primární oblast zájmu byla v oblasti ucha, znamená, že štítná žláza byla mimo skenovanou oblast. A dokonce i kdyby byla štítná žláza ozářena, nemohlo by jí toto vyšetření nijak ublížit, protože dávka z něj je opravdu malá.
?Nebezpečnost záření? nejlépe popisuje efektivní dávka. Ale CT přístroj sám efektivní dávku neměří. Nicméně indikuje mnoho různých parametrů, z nichž lze efektivní dívku vypočítat. A ty údaje, které uvádíte, jsou právě ty parametry, z nichž radiologický fyzik Vaši efektivní dávku vypočítal. Vstupními daty pro tento výpočet jsou dávková veličina zvaná CTDIvolH 29,3 mGy, kterou změřila odborná firma při pravidelné roční kontrole technického stavu přístroje, délka skenované oblasti L 10,5 cm a konverzní koeficient pro přepočet mezi veličinou DLP a efektivní dávkou f = 0,0059 mSv/mGy.cm, který odpovídal konkrétnímu vyšetření a konkrétní vyšetřované oblasti a který kvantifikuje citlivost všech orgánů, které byly ve skenované oblasti. Veličina DLP je pouze mezivýsledek tohoto výpočtu ? je to výsledek vynásobení CTDIvolH a L (29,3 x 10,5 = 308), žádný jiný význam nemá a sama o sobě je nepoužitelná, rozhodně neříká nic přímo o Vaší dávkové újmě. Můžete si to představit jako výpočet rychlosti auta ? údaj o rychlosti auta (auto jelo rychlostí 120 km/h) Vám bez znalosti doby jízdy také neřekne vůbec nic o ujeté vzdálenosti. Dokud nevíte, jestli jelo jednu minutu nebo 20 hodin netušíte, jestli ujelo 2 km nebo 2400 km. Aby měla veličina DLP nějakou vypovídající hodnotu, je nutné vyhledat příslušný konverzní koeficient nebo jej vypočítat pomocí počítačové simulace a vynásobit je. To radiologický fyzik udělal a dostal efektivní dávku: 308 x 0,0059 = 1,8 mSv. To je velmi nízká dávka.
Pokud Vás lékař posílá na kontrolní CT sken a pokud jeho indikaci před provedením vyšetření potvrdí radiolog na CT pracovišti, rozhodně jej podstupte. Opakování vyšetření po takové době nijak významně nezvyšuje riziko a potenciální riziko z neodhalení něčeho, co by mělo být odhaleno a včas léčeno, je mnohem vyšší než riziko plynoucí z daného CT vyšetření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)