Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.06.2019 06:28:28
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Mám podstoupit CT vyšetření z důvodu aplikace jednoho zubního implantátu do horní čelisti. Jaký je, prosím, (samozřejmě přibližný) odhad efektivní dávky záření při tomto vyšetření? Má v tomto případě smysl vyhledat pracoviště uvádějící CT přístroj s nižší aplikovanou dávkou nebo v tom nebude významný rozdíl? Děkuji velmi za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Martina Krupičková)
Dobrý den,

efektivní dávka CT vyšetření z důvodu aplikace zubního implantátu bude nízká (cca 1-2 mSv). Nemá smysl hledat pracoviště s nižší aplikovanou dávkou, rozdíl nebude významný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)