Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.02.2019 23:07:27
Dobrý den,
9.6.2015 se paní Renáta ptala, jaká je přibližně vysoká dávka rtg dutin. Odpověděli jste, že odhad ekvivalentní dávky je pro jednu projekci je 1.2-2mSv. 27.1.2018 se pan Vladimír ptal kolik mSV přibližně dostane jeho tělo při CT vyšetření PND. Odpověděli jste že 7-9 mSV. Mně se tyto dávky zdají strašně vysoké. Např. na stránce uvádíte typickou hodnotu efektivní dávky při CT hlavy 2.3 mSv. Proč pak uvádíte v diskusi dávku 7-9mSv při CT dutin? Na jiných stránkách např. Xrayrisk nebe radiologyinfo se uvádí hodnoty efektivní dávky kolem 0.6 - 0.7 mSv pro CT sinuses. Nechápu proč uvádíte dávky 10x vyšší. Nebo to špatně chápu a vy jste tím 7-9mSV nemyslel efektivní dávku? Stejně i rtg PND dávka 1.2-2 mSV se mi zdá hodně. Můžete mi to prosím objasnit případně napsat jaké jsou efektivně dávky pro RTG PND a pro CT PND?
děkuji

(Vložil(a): Petr Suchan)
Dobrý den,

na Vašem dotazu je vidět, jak obtížné je tazatelům odpovědět bez udání přesných parametrů vyšetření, a to zvláště v případě CT. Pokud se snažíme vyhovět a provedeme odhady, může se stát, že je až takovýto rozptyl a může se i stát, že se v některých případech jedná o dávku v orgánu (ta je pak vyšší) nikoliv o efektivní dávku (ta je v přepočtu přes celé tělo nižší). Proto každému odpovídáme, že kvalifikovaný odhad musí provést pracoviště, které výkon provádělo a zná charakteristiku ozáření, charakteristiku pacienta.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)