Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Má právo zdravotní pojišťovnanařídit ozáření CT, Scintigrafii s neléčebným účelem? 25.07.2018 12:26:30
Dobrý den,
od roku 2010 jsem léčen na Ca prostaty.
- 2010 fotonové ozařování
- 2014 protonové ozařování
- během období Diagnostické ozáření
CT, Chli/PET/CT, Scintografie celke cca 150 mSv
- dále na požadavek zdravotní pojišťovny podstupuji
průměrně ročně 2 x CT a 2x Scintigrafii skeletu
cca 30 mSv / rok (neléčebné ozařování - lékař
nevažaduje k diagnostice, pojišťovna vyžaduje z
titulu ověření medikace)
Mám obavy ze zbytečného načítání radiační zátěže
a možných pozdních následků ozáření. Lze toto
zdravotní pojišťovně odmítnout bez rizika
ukončení úhrad léčiva pojišťovnou ? Existuje
právní ochrana pacienta pro tento případ ?
Děkuji, Císař

(Vložil(a): Radovan)
Dobrý den,

dle našich informací se u léčených s Ca prostaty opravdu provádí "neléčebné ozařování" pro ověření léčby. O ozáření nerozhoduje pouze zdravotní pojišťovna, je součástí standardu léčby nádorových onemocnění. Nedoporučuji Vám odmítat tuto kontrolu, dávka není vysoká a přínos (např. kontrola sekundárních ložisek ve skeletu) je pro Vás určitě vyšší, než možné riziko pozdních následků.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)