Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 06.03.2018 11:25:45
Dobrý den,můj 15.letý syn měl vyšetření CT mozku.Popral se s kamarádem,neměl příznaky otřesu mozku,přesto lékařka doporučila CT.Vyčítám si,že jsem souhlasila,neboť tato silná dávka může vyvolat nádor a pod.Myslim,že by stačila jednodenní hospitalizace a pozorování.Přece u dětí je riziko nežádoucích příznaků vyšší i na několik desítek let.Ve zprávě je uvedeno ct mozku spirální technikou v kolminaci 16x3x1mm nativně.Prosím existuje nějaká prevence proti případným nežádoucím účinkům , nějaké potraviny.. nějaká opatření?Syn má za měsíc dělat přijímací zkoušky,nebude mít toto ozáření vliv na jeho činnost mozku a paměť?V minulosti měl několik rtg zlomené ruky,nohy.Děkuji za odpověď.Není mi z toho všeho vůbec dobře...
(Vložil(a): Pavlína Nováková )
Dobrý den,

dávka z nativního spirální CT mozku nemůže vyvolat nádorové onemocnění, ani ovlivnit činnost mozku. Žádné nežádoucí účinky Vašemu synovi nehrozí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)