Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 27.11.2017 14:34:14
Doplnujici dotaz k otázce z 24.11.2017.A můžete mi že zaslaných parametrů alespon orientačne sdělit,kolik efektivní dávka činí?Případně,jak to zjistit?
(Vložil(a): Jitka Vymetalikova)
Dobrý den,

Efektivní dávka se stanovuje pomocí výpočetního programu, a to buď přímo z expozičních parametrů, nebo ze vstupní kermy (pokud je k dispozici). Odhad u snímku plic je cca 0,01 mSv, u VND stále velmi nízká dávka, ale vyšší než u plic, cca 0,06 mSv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)