Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 24.11.2017 17:15:41
Omlouvám se za nevhodné a Vámi 2x ironizované nesprávné použití pojmu "radiace".
K vašemu doporučení kam se obrátit, mohu jen opakovat:
"A že ona jen ví, že u CT je 10x větší dávka než u snímku, a u MRI 20x (!!!) Když jsem se pokusil naznačit, že MRI je něco úplně jiného
To jen na okraj k tomu, co většinou uvádíte v odpovědích: Že to musí vědět a říct Vám příslušný lékař. Haha. "!

To je informace přímo z pracoviště kde mě mají ozařovat.

Když tak mi prosím napište, který konkrétně podle Vás radiologický fyzik "je povinen" mi ty informace poskytnout. A co se mu stane, když neposkytne. Co mu uděláte Vy, co mohu já.

(Vložil(a): Tomáš Holý)
Dobrý den,

Vy jste informace týkající se ozařování dostal. Vy pochybujete o jejich správnosti. Z takovéto korespondence s Vámi nelze usuzovat nakolik byla informace o radiační zátěži nedostatečná, případně chybná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)