Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 03.04.2017 10:36:45
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je určena nějaká maximální dávka ozáření za rok co může dostat obsluha RTG zavazadel.

Existuje nějaká kontrola - revize těchto zařízení? Je mi totiž divné, že u nás tuto kontrolu- revizi provátí pouze firma, která dodává i tyto RTG zařízení. Podotýkám,že se jedná o státní zařízení. Přeci jenom u RTG zavazadel sedíme několik hodin denně a moc se mi nechce věřit, že za dvacet let to na nás nebude mít nějaký vliv.
(Vložil(a): Petr)
Dobrý den, maximální dávka ozáření za rok je pro vás, jako tzv. profesně ozářené specifikována limity, které uvádí § 4 zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon).
Toto rtg zařízení pracuje s velmi nízkou dávkou (v rozpětí desetiny až jednotky mikroSv) na jednu detekci. Zpravidla bývá kategorizováno jako pouze drobný zdroj. Pokud ale neuvádíte, kde se zařízení nachází, lze jen těžko posoudit, zda jsou splněny všechny požadavky na něj z legislativy vyplývající.(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)