Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.02.2017 15:14:18
Jak se budou resitdomy starts radonem a gama zarenim ktere se koupily od statu? Lide jsou nemocni z ozareni.kde vely vazny problem resit?
(Vložil(a): Iva simkova)
Vážená paní, k Vašemu dotazu na ozáření v rodinných domech typu START sdělujeme:

V rynholeckém škvárobetonu, který byl v 60. a 70. letech používán pro stavby rodinných i panelových domů, mimo jiné i typizovaných rodinných domů typu START, byl velmi proměnlivý obsah přírodních radionuklidů. Proto také úroveň ozáření obyvatel takových domů je velmi různá, někde odpovídá běžnému standardu, jinde může být až nepřijatelně vysoká a zvyšovat pravděpodobnost ohrožení zdraví. Tato problematika byla státem řešena v 90. letech. V rodinných domech typu START byl měřen dávkový příkon záření gama a ekvivalentní objemová aktivita radonu. Majitelé domů, kde byla podle stanovených kritérií zjištěna zvýšená úroveň ozáření, měli možnost svůj dům ozdravit za pomoci státního příspěvku. V současné době poskytuje stát v rámci Radonového programu ČR majitelům rodinných domů typu START možnost bezplatného diagnostického měření v objektu, které umožní nastavit vhodné podmínky užívání a omezit případně zbytečné ozáření.

Koncentrace radonu totiž přímo souvisí se způsobem užívání domu, především s intenzitou větrání. Zejména požadavky na snižování energetické náročnosti existujících domů mohou koncentraci radonu negativně ovlivnit. V domech typu START proto nedoporučujeme instalaci těsných oken, aniž je současně zajištěna dostatečná nucená ventilace. Radon však není jen problémem rodinných domů typu START. Mnohem častějším zdrojem radonu v domech je podloží pod stavbou. Návody pro preventivní i ochranná stavební opatření obsahují ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

Vítáme Váš zájem o úroveň ozáření v rodinném domě a nabízíme Vám, stejně jako všem majitelům a uživatelům bytů a domů, bezplatné informativní měření objemové aktivity radonu. Více informací najdete na www.radonovyprogram.cz.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)