Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 13.01.2017 22:03:10
Dobrý den, je možné pracovat na rtg pracovišti při terapeutických výkonech ercp bez osobního dozimetru?všechny moje kolegyně v jiných nemocnicích ho mají. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez bližších údajů je těžké rozhodovat, záleží především na tom, zda je na Vašem pracovišti vymezeno kontrolované pásmo.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)