Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 16.06.2016 02:33:18
Dobrý den,
podstoupil jsem zátěžové vyšetření scintigrafie myokardu (SPECT) na ergometru s podáním látky 99mTc-MIBI (ta má poločas rozpadu 6h). Aplikovaná aktivita byla 750 MBq, moje hmotnost je 100kg. Zapomněl jsem však na to, že mám zvýšit příjem tekutin a uvědomil jsem si to až po 6 hodinách od aplikace radiofarmaka, v cca 19hodin (poté jsem vypil postupně 2,5 litru). Může mé opomenutí (neurychlení vyloučení radiofarmaka) mít nějaký negativní vliv na můj organismus?
Navíc jsem tekutiny pil také ještě před spaním (tedy cca 12 hodin po aplikaci radiofarmaka) a v noci tak nedocházelo k tak častému vyprazdňování močového měchýře, kde se nerozpadlá radiofarmaka hromadila. Nemá i toto možný negativní dopad na močový měchýř, který byl takto více ozářen?
Děkuji Vám moc za odpovědi na mé otázky a přeji Vám pěkný den.
(Vložil(a): Miroslav Nedvěd)
Dobrý den,

99mTc-MIBI se vylučuje samovolně, zvýšení příjmu tekutin uvolňování ještě urychlí, ale není zásadní. Dopad na močový měchýř nebyl nijak významně vyšší.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)