Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.10.2014 10:15:33
Dobrý den rád bych se Vás zeptal jaká je průměrná hodnota záření které člověku nemůže uškodit jde mi o to že bychom rádi koupili nemovitost v Hostimi u Berouna kde jsem zjistili že v dole Alkazar je již nepoužívané úložiště radioaktivního odpadu. Předpokládám, že musí být zapezpečeno i z hlediska právě toho, že se nachází v CHKO. Rádi bychom se ale ubezpečili konkrétně. Máte prosím konkrétní studie, naměřené hodnoty, či dá se u Vás objednat člověk, který nám to místo na zakázku proměří? (Nejde nám totiž jen o splnění jakési "normy", protože rad.záření se v těle kumuluje, takže na nás by mělo jistě jiný vliv než na návštěvníky a turisty, kteří projíždějí na kole či lezou po skalách). Předpokládám že v tomto případě je asi oblast podrobena větší a podrobnější kontrole, Je možno někde dostat konkrétní informace o hodnotách zde naměřených a porovná s celorepublikovým průměrem. Děkuji za odpověď. Raška
(Vložil(a): Daniel Raška)
Uzavřené úložiště Alcazar je monitorováno v rámci tzv. institucionální kontroly SÚRAO (1 x za rok se odebírají vzorky z vrtů v okolí úložiště a analyzují se na přítomnost radionuklidů). Výsledky kontrol jsou předkládány SÚJB. Úniky z úložiště jsou v rámci chyb měření. Dávkový příkon na povrchu uzavřeného úložiště je srovnatelný s přirozeným pozadím, tedy přínos příkonu dávkového ekvivalentu z úložiště k přirozenému pozadí je v rámci chyb měření, tudíž žádný. Stavební povolení v této lokalitě se ale nevydávají, jde o CHKO.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)