Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Informace o dávce ozáření 21.09.2014 16:54:46
Dobrý den,
měl bych několik otázek.

1) je možné zjistit před či po RNG vyšetření jakou dávku záření člověk obdržel?

2)je mi jasné, že limit efektivní dávky pro RNG vyšetření není stanoven, ale pokud budu citovat Váš sborník " Rozumně dosažitelná úroveň radiační ochrany se považuje za dostatečně prokázanou
v případech, že roční efektivní dávka u žádného z radiačních pracovníků nepřekročí 1mSv"

Zajímalo by mě (respektive zdá se mi rozumné) jestli by pacient neměl být informován o dávkách přesahujících např. výše zmíněný 1mSv?

3) Před pár dny jsem byl kvůli lehké skolióze dle slov doktora pro mé uklidnění poslán na RNG páteře. Jednalo se o dva snímky ze předu a dva zboku. Dle Vašich stránek se jedná o odhadem! 1,3 * 2 + 0,7 * 2 tj. cca 4 mSV.
Pokud bych byl seznámen s tím, že obdržím dávku, která je vyšší než 200 snímků plic, tak bych takovéto vyšetření nepodstoupil tj. neměl by být pacient seznámen a mít možnost se rozhodnout.

Teď nemluvím o RTG končetin, ale u zákroků přesahujících např. 1 mSv, což už není zanedbatelná dávka. A argument, že člověk obdrží cca 3 mSv ročně nějak neberu (jelikož je možné že okamžitá dávka např. 5mSv v dávce může mít stejný dopad na zdraví jako např. 50 mSV za 365 dní).

4) Je mi jasné, že informovat populaci o POTENCIONÁLNÍM nebezpečí RNG záření by nadělalo více škody než užitku. Ale pokud se člověk zajímá o své zdraví, tak si myslím, že by měl mít právo rozhodnout se sám za sebe a zvážit rizika?

Předem děkuji za odpověď

(Vložil(a): M)
Dobrý den,
Ad 1) Odhad dávky lze provést.
Ad 2) Limit pro lékařské vyšetření, kterým je ozáření zpravidla pacientů není stanoven. Vámi citovaná věta: "rozumně dosažitelná úroveň radiační ochrany se považuje za dostatečně prokázanou v případech, kdy roční efektivní dávka u žádného z radiačních pracovníků nepřekročí 1mSv" se týká principu optimalizace radiačních pracovník, tedy profesního ozáření, nikoliv pacientů. Nesdílím Vás názor, že by pacient měl být informován o dávkách přesahujících hodnotu 1mSv. Nejdůležitějším a rozhodujícím parametrem je, zda je snímek pro pacienta potřebný, tedy zdůvodněný.
Ad 3) Dle legislativních požadavků je pacient poučen o rizicích ionizujícího záření. Ve vašem konkrétním případě však nerozumím proč jste byste chtěl odmítat provedení 2 snímků páteře, které byly provedeny pro kontrolu skoliózy z důvodu, že dávka vyšší dávka než při snímku plic. Je sice příkladné a žádoucí zajímat se o rizika vyplývající z provedení lékařského ozáření, ale zdůvodnění bych ponechala na lékařích.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)