Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Preventivní prohlídka 02.09.2013 07:17:38
Dobrý den.
Jsme pracovníci na RTG pracovišti II. kategorije, jednoduchý zdroj a radiační pracovníci kategorie A . Jaké vyšetření při preventivní prohlídce má lékař provádět? Musí odebírat i krev na vyšetření?
(Vložil(a): Josef Dokulil)
Způsob provádění lékařského dohledu je v gesci Ministerstva zdravotnictví (zákon č. 373/2011 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, s odkazem na zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů). V § 52 tohoto zákona je zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. V § 11 této vyhlášky, s odkazem na zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, se uvádí s jakou periodicitou se provádí periodické prohlídky u radiačních pracovníků kategorie A (=vykonávají práci kategorie druhé rizikové), v příloze je uvedena náplň periodických prohlídek . Jaká vyšetření má lékař provádět (= náplň prohlídky pro radiační pracovníky) je uvedena v příloze vyhlášky č. 79/2013 Sb.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)