Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: rizikový příplatek 26.08.2011 15:00:24
Pracuji v rizikku hluhu,zaměstnavatel nás posílá na pravidelné prohlídky ale nic nám neplatí.Na můj dotaz proč nemám příplatek za riziko mi bylo řečemo že rizikový příplatek je zahrnut do základní mzdy.Ve mzdovém výměru o riziku není ani zmínka.Je možné že má zaměstnavatel pravdu?Děkuji
(Vložil(a): Vilemína Finková)
Ve vašem případě se nejdná o problematiku související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, a tedy SÚJB není kompetentní odpovědět na dotaz. Obecná pravidla k vyplácení "rizikových" příplatků jsou uvedena v nařízení vlády č. 567/2006. Pro podrobnosti o podmínkách vyplácení rizikových příplatků se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálnách věcí (www.mpsv.cz).
(Za SÚJB: sujb)