Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

rizikový příplatek 08.02.2007 10:00:10
Žádám o informaci o nároku na rizikový příplatek pro pracovníkyv kategorii A - tedy odkaz,podle kterého, lze tento příplatek pobírat, děkuji I.Setikovská
(Vložil(a): Irena Setikovská)
Rizikový příplatek náleží podle § 6 odst. 2 písm. j) nařízení vlády č. 567/2006 Sb. pracovníkům kategorie A, kteří vykonávají radiační činnosti v kontrolovaném pásmu (§ 16 odst. 2 a § 30 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)