Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření při letecké přepravě 25.09.2019 21:51:44
Dobrý den, je na palubě běžného dopravního letadla v letové výšce cca 10-12km měřitélná intenzita nepřímo ionizující části elektromagnetického vlnění ( gama záření ) ze Slunce, vesmíru, případně vzniklé při interakci kosmického záření s atomy v atmosféře ? Zajímá mě pouze rentgenové a gama vlnění/záření. Nikoli korpuskulární proud částic o kterém se dá běžně dočíst. Předpokládám, že materiál plášťě letadla bude mít výrazně menší protonové číslo, než olovo. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Vážený pane,

měřením složek ionizujícího záření na palubách letadel se zabývá Ústav jaderné fyziky, který také stanovuje velikost ozáření personálu na těchto palubách. Kolegové z této organizace Vám kompetentně odpoví na vaši otázku. Kontakt naleznete na stránkách: http://www.ujf.cas.cz/.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)