Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření při letecké přepravě 06.02.2019 09:17:51
Dobrý den,
Pracovně létám velmi často do Asie (většina letů více něž 10h). Pouze za poslední rok 2018 jsem absolvoval více něž 60 letů. Létám takto často poslední cca 3 roky.
Chtěl bych se zeptat, jestli s takovouto frekvencí létání už nehrozí nějaké vyšší riziko ozáření a jestli existuje nějaká metoda (tedy kromě permanentního nošení dozimetru), jak tuto celkovou dávku zjistit a případně se podle toho zařídit.
Děkujii

(Vložil(a): Antonín Doupal)
Dobrý den,

pracovníci v letecké dopravě nenosí dozimetry, metodika měření kosmického záření je složitější, např. se slunečními erupcemi se hodnoty záření mění. Nošení dozimetru není řešení ani pro Vás. Nejbližší přiblížení lze provést z údajů o osobních dávkách leteckých posádek při letech ve výšce nad 8 km. Průměrná roční efektivní dávka u pracovníka v této profesní skupině činila v r. 2018 cca 1,44 mSv. Vaše osobní dávka bude zcela jistě pod touto úrovní.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)