Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření při letecké přepravě 16.06.2018 16:43:14
Dobrý den,

mám na Vás ještě jeden dotaz. Letěla jsem jako těhotná z Prahy do New Yorku a zase zpět. Setkala jsem se s názorem (od lékařů), že takový let je jako prodělat celotělové CT. Podle toho, co čtu tady mi to připadá jako nesmysl. Ve Vašich tabulkách jsem našla, že jeden let je jako 0,05 mS. Proč se tedy u lékařů setkávám s takovými názory? Je to nedostatečnou informovaností a nebo já něco úplně nepochopila? A proč se vždy před rtg vyšetřením obsluha ptá na případné těhotenství, když u většiny z nich, stejně jako u létání letadlem, jsou uváděná rizika jako minimální?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Kateřina S.)
Dobrý den,

velikost ozáření závisí na mnoha faktorech, především na délce letu, frekvenci létání, možných slunečních erucích, atd. Lékaři často "létání" a ozáření z radonu v ČR používají pro srovnání s lékařským ozářením. Nemyslím si, že by to byl úplný nesmysl, ale je pravda že musíme srovnávat srovnatelné veličiny a správnou velikost ozáření. Uvádí se hodnota efektivní dávky 0,2 mSv pro cestujícího z Tokya do New Yorku a zpět a pro CT hodnota v jednotkách mSv. Tedy let váš let byl opravdu srovnatelný spíše s několika snímky plic.
Obsluha má povinnost před rtg vyšetřením vznést dotaz na případné těhotenství, aby byla uvážena nezbytnost daného vyšetření, nebo zvolena jiná metoda nevyužávající zdroje ionizujícího záření (např. MR a ULZ) . Máte ale pravdu, že např. u snímků končetin, intraorálních snímků zubů, rtg plic je riziko minimální a snímek se provede i v těhotenství.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)