Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Pronikání rentgenového záření konstrukcí 12.01.2022 23:47:19
Dobrý den. Nově bydlíme nad zavedeným RTG pracovištěm, které disponuje klasickým rentgenem i OPG. Dle umístění přístrojů v ordinaci jsou přístroje přímo pod ložnicí respektive v místě postelí. Konstrukce stropu je klasický železobetonový panel. Žádná dodatečná ochranná opatření nejsou v ordinaci aplikována. Můj dotaz má tři části. 1. Je pobyt v místnosti ložnice nebezpečný při provádění RTG. 2. Je pobyt v ložnici výrazně bezpečnější v době mimo provádění RTG, tedy mimo pracovní dobu pracoviště, zůstává záření v konstrukcích popřípadě se tam kumuluje? Lze si nějakým způsobem zajistit kontrolní měření pracoviště popřípadě sousední pobytové mistnosti? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bezpečnost Vašeho bytu, tedy i ložnice, provoz rtg pracoviště neohrožuje. Záření v konstrukcích nezůstává, ani se zde nekumuluje. Pracoviště používající rtg přístroje (zahrnuje i OPG) musí před zahájením provozu provést kontrolní měření. Odborník, příp. firma (má na provádění této zkoušky od SÚJB povolení), v rámci měření zjišťuje, jaké množství záření proniká do míst v okolí a porovnává je s tolerančními hodnotami. V naprosté většině případů jsou v místnostech za běžnou zdí úrovně dávek z běžných zubařských zařízení zcela zanedbatelné a hluboko pod tolerancemi. Výsledky měření si můžete vyžádat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)