Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Měření radonu z podloží 29.10.2003 13:25:37
Mám zájem absolvovat školení pro získání odborné způsobilosti pro měření radonu v podloží pro novostavby. Jaký je nejbližší termín a kde se mám přihlásit ? Děkuji.
(Vložil(a): Aleš Přibyl )
Požadovanou informaci najdete v rubrice Registry - držitelé povolení k odborné přípravě pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)