Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 31.03.2021 07:50:12
Dobrý den,
chtěla bych si pořídit do ordinace zubní OPG. Je potřeba nějaké stavební úpravy,šířě stěn,podlaha atd.?
Děkuji Anonym

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

žádné konkrétní požadavky na místnost nejsou. To, jestli je třeba doplnit nějaké stínění, se zjišťuje až po instalaci přístroje při přejímací zkoušce. Dopředu žádné požadavky nelze dát - je to příliš závislé na příliš velkém množství proměnných parametrů.
Prakticky ovšem pro 2D ortopantomografické zařízení při normálním množství prováděných snímků za rok nebývá se stíněním problém. Rentgenové záření z něj spolehlivě odstíní běžná cihlová zeď (pozor, sádrokarton nikoli). Teoreticky může být problém s dveřmi - pokud se hned za dveřmi do místnosti s rentgenem někdo běžně zdržuje, může být potřeba doplnit do dveří olověné stínění. Stejně tak pro 3D zařízení může být potřeba silnější zeď, větší vzdálenosti anebo nějaké dodatečné stínění. Toto se podrobně zjistí při přejímací zkoušce - je to závislé na konkrétní geometrii vyšetřovny, místností kolem, uspořádání pracovních míst a počtu prováděných snímků a naměřených hodnotách při zkoušce.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)