Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 11.10.2020 10:29:03
Dobrý den.
Výsledkem OPG vyšetření (zubní vyšetření), na analogovém přístroji, je snímek na folii,
o rozměru asi 30 x 12 cm.
DOTAZ: Jaké údaje musí být na tomto snímku (na fólii) uvedeny? Musí být na tomto snímku uvedeno i datum vyhotovení? Pokud na snímku datum nemusí být uveden, tak podle čeho se pak později pozná, kdy byl snímek vyhotoven?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Josef Gába

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

legislativa SÚJB neuvádí povinnost, aby na snímku bylo uvedeno datum vyhotovení. Je však požadováno, aby registrant provdl o rtg vyšetření záznam, který umožní zpětné posouzení ozáření pacienta.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)