Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních 05.09.2018 18:19:40
Dobrý den ,protože na vašich stránkách nemohu otevřít seznam uznávaných školitelů, žádám vás tímto o laskavé sdělení, zdali společnost IN-EL je u SUJB registrovaný spolu se školiteli Ing. Jiřím Filipem a MUDr. Janou Melkovou. Chtěli bychom se zůčastnit kurzu OZARO v Pardubicích dne 20.10.2018 |

(Vložil(a): Radmila Sedláčková)
Dobrý den,

seznam uznávaných školitelů SÚJB nevede. Vede seznam subjektů s povolením SÚJB ke kurzům ? viz:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/subjekty-s-povolenimregistraci-k-vybranym-cinnostem/

Společnost IN-EL v tomto seznamu není, nicméně UNIT Pardubice dne 20.10. pořádá v Pardubicích "kurz pro OZARA" se školiteli Ing. J. Filipem a MUDr. J. Melkovou, kteří jsou schválenými lektory UNIT. Proto nic nebrání tomu, abyste se zúčastnili.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)