Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 08.04.2018 12:04:07
Dne 6.2.2019 mi končí platnost rozhodnutí zvláštní odborné způsobilosti činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany s rtg zařízeními diagnostickými. Prosím o sdělení zda je možno prihlasit se ke zkoušce odborné způsobilosti přímo bez absolvování odborného kursu nebo musím odborný kurz znovu před zkouškou absolvovat. Původní odborný kurs jsem absolvoval 3.-5.2.2009 v délce trvání 25hodin.Dekuji drSulc


(Vložil(a): Šulc Jaroslav. MUDr )
Dobrý den,

můžete se přihlásit přímo ke zkoušce, "starý" kurz je platný.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)