Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 04.12.2017 20:42:01
Dobrý den, jsem radiologický asistent, pracující v jižních Čechách. Ráda bych se zeptala, zda existuje možnost, absolvovat kurz radiační ochrany a následně i ZOZ v rámci Jihočeského kraje. Pokud ano, bylo by prosím, možné uvést nějaké kontakty, na kterých se lze o tomto domluvit?
Velmi děkuji, s pozdravem PK
(Vložil(a): Pavlína Klímová)
Dobrý den,

Kurzy si vyberte na:
https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_e&search=1&A=1&licence=5
Dobrý den,

Podrobnosti o zkoušce ZOZ naleznete na:

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti/.

Termín zkoušky si domluvte na RC České Budějovice.

Vedoucí RC: Ing. Ladislav Vávra
L. B. Schneidera 32
pošt. schr. 10
370 07 České Budějovice
tel.: 386 105 221
fax: 386 105 210

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)