Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 15.08.2016 12:47:42
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké změny mě čekají po 1.1. 2017. Jsem osoba se zkouškami zvl. odborné způsobilosti ve stomatologii platné do 28. 4. 2018. Děkuji za odpovědˇ Hana Vidomusová
(Vložil(a): Hana Vidomusová)
Dobrý den,

dle § 230 odst. 1, resp. odst. 1 § 231 zákona č. 236 ("nový atomový zákon") Vám bude platit "původní oprávnění" po dobu jeho platnosti. Poté budete muset splnit požadavky na osobu zajišťující radiační ochranu registranta dle nových legislativních předpisů. Tímto požadavkem bude absolvování vzdělávací kurzu radiační ochrany. Podrobnější požadavky na přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta bude specifikovat prováděcí vyhláška k zákonu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)