Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 22.10.2015 18:54:26
Dobrý den.Musím jako stomatolog provozující intraorální RVG absolvovat znovu zkoušku pro ZOZ.Už jsem jí absolvoval a příští rok mi jekí platnost vyprší.Děkuji
(Vložil(a): Štěpán Jankovský)
Dobrý den,

ano, dle stávající legislativy musíte na pracovišti, kde používáte RTG přístroj - RVG zajistit soustavný dohled nad radiační ochranou, tzv. dohlížející osobou. Pokud platnost vašeho oprávnění uplyne, musíte znovu o tuto činnost požádat a uspět u zkoušky.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)