Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dotaz 05.02.2013 18:04:11
Dobrý den,
chtěla bych jít studovat na ČVUT obor radiologický asistent, zaujal mě náplní, co se budu učit, ale zároveň se obávám zda-li to pro mě nebude v budoucnu mít nějaký zdravotní dopad, když budu denodenně pracovat s rentgenem a zda-li se nebudu setkávat i s nějakým minimálním množstvím,které by mohlo poškodit moje zdraví. Děkuji za odpověď. Faloutová
(Vložil(a): Milena Faloutová)
V průběhu studia se, kromě jiných vědomostí, také naučíte zásady radiační ochrany, jejichž smyslem je právě omezení ozáření jak osob, tak životního prostředí. Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanoví mimo jiné podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační ochrany při práci na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti; zprošťovací úrovně, uvolňovací úrovně, limity ozáření, optimalizační meze; technické a organizační podmínky bezpečného provozu zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi. Naplnění požadavků stanovených touto vyhláškou je podmínkou k provozu pracoviště se zdroji IZ. Pokud tedy budete při výkonu svého povolání dodržovat všechny požadavky, nemusíte se o své zdraví obávat.
(Za SÚJB: sujb)