Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 10.12.2022 21:23:42
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,zda-li vykrývání zástěrou při rtg vyšetření v oblasti zájmu nedochází k dvojité dávce, která se odrazí od zástěry zpět do těla pacienta? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
K takovému jevu fyzikálně nemůže dojít. Problém s vykrýváním citlivých orgánů na pacientovi v přímém svazku ale spočívá v tom, že přítomnost tak kontrastního materiálu v obraze znehodnotí diagnostickou informaci v celém digitálním obraze (zdeformuje to histogram obrazu). To vede při nejlepším k nutnosti opakování snímku (tedy k dvojité dávce), nebo přinejhorším k nesprávné diagnóze.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)