Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 09.03.2022 11:03:06
Dobrý den,
jsem oční lékařka a pracuji s femtosekundovým laserem (provádím fragmentaci čočky) a dále pracuji s ND YAG laserem. Jsem v prvním trimestru. Myslíte, že by bylo vhodné přestat s těmito lasery pracovat? Mohlo by dojít k poškození plodu?
Předem moc děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

laser vydává neionizující záření, které není v kompetenci SÚJB. K této problematice se tedy bohužel nemůžeme vyjadřovat. Doporučujeme Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, případně kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)