Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 03.01.2022 17:47:46
Dobrý den, velice vás prosím o radu. Pracuji jako zdravotní sestra na Radioterapii. Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná. Má náplň práce je přímý kontakt v ambulanci s pacienty léčény ozařováním nebo chemoterapií, odběr krve, aplikace hormonálních inj.preparátů,a v plánu je i výpomoc na denním stacionáři kde jsou pacientům podávána cytostatika. Chtěla bych se zeptat, než celou věc oznámím zaměstnavateli, zda-li je možné dále pracovat v tomto prostředí, byť s patřičným omezením. V budově se nachází i dvě místnosti, kde jsou ozařovny, simulátor kde se provádí simulace, měří se potřebné dávky k ozáření. V těchto prostorech se nepohybuji jen bych chtěla zmínit zda to má vliv. Děkuji Vám za odpověď. Nejsem radiologický asistent tudíž nemám dozimetr. Hezký den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud jsme popis Vaší práce správně pochopili, pracujete jako zdravotní sestra na radioterapii. Nevstupujete do ozařovny, nejste vybavena dozimetrem, nejste kategorizována jako radiační pracovník, protože nejste vystavena profesnímu ozáření. Z hlediska legislativy v gesci SÚJB, resp. z hlediska radiační ochrany není žádný důvod dále nepracovat v takovém prostředí, ve kterém nejste profesně ozařována.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)