Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 20.04.2020 16:58:56
Dobrý den, lze vycházet po zjištění těhotenství z vyhodnocení osobních dozimetrů ročních hodnot osobních dávek?
Ocitnu se při výkonu svého povolání na operačním sále v blízkosti C ramene - chráním se vždy olověnou zástěrou. Dávkový ekvivalent mám povětšinou hodnotu 0 - před rokem a půl jednou 0,05 mSv. Lze tedy předpokládat, podle hodnot celotělových dozimetrů, že můžu práci vykonávat až do nástupu na MD bez omezení a úprav, nebo se může dávka na dělohu, resp. plod, zásadně lišit od těchto hodnot a je nutné ji počítat jinak? S oznámením těhotenství zaměstnavateli bych ráda počkala do potvrzení těhotenství lékařem, nechci ale ohrozit plod.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

práci v podmínkách ionizujícího záření můžete jako těhotná vykonávat, pokud dávka pro plod nepřekročí limit 1 mSv za dobu od oznámení těhotenství.
Pro výpočet dávky na plod se použije odhad ekvivalentní dávky v děloze (dávka v děloze konzervativně odpovídá dávce na embryo/plod).
Píšete, že "vaše dávky" jsou téměř nulové, bude tedy i zanedbatelná dávka na emryo, navíc když se chráníte olověnou zástěrou (dávka se několikanásobně sníží).
Přesto doporučuji dodržovat všechna opatření k minimalizaci vlastního záření, např. pokud je to možné, stát blíže receptoru než u rentgenky, kvůli tzv. neužitečnému ozáření atd.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)