Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 20.08.2019 09:56:07
Dobrý den, jsem sestra ve stomatologické ordinaci. Denně uděláme až 60 RTG intraorálnich snímků. Za pacientem je vždy pojízdná olověná stěna, za kterou se z lékařem postavíme-od pacienta cca 1 metr, avšak mezi námi právě ta olověná stěna. Za stěnou jsme bez jakékoli ochrany ( bez vesty). Jsem v prvním trimestu těhotenství. Prosím pěkně-stačí tato ochrana, aby byl můj plod v pořadku?
Lékaře se ptát zatím nemohu, ještě o miminku neví.Předem moc děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

předpokládám, že na vašem pracovním místě bude splněn § 64 odst. 3 Atomového zákona, cituji: "Držitel povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací, na jehož pracovišti I. až IV. kategorie pracuje těhotná žena, je povinen neprodleně poté, co žena těhotenství oznámí, upravit podmínky její práce k omezení ozáření plodu tak, aby součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření plodu alespoň po zbývající dobu těhotenství nepřekročil 1 mSv." Je nutné ale tuto hodnotu ověřit, měření se na pracovišti určitě provádělo, a to i na pracovním místě, i s ohledem na počet prováděných snímků.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)