Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 14.08.2019 07:46:34
Dobrý den, jsem v 9. týdnu těhotenství a pracuji jako RA na screeningovém mamografickém pracovišti, kde vyšetřujeme cca 40-50 pacientek denně. Při expozici jsem samozřejmě vždy za ochranným sklem. Nemůže mít záření špatný vliv na plod?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anna B.)
Dobrý den,

dle § 64 odst. 3 Atomového zákona, cituji: "Držitel povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací, na jehož pracovišti I. až IV. kategorie pracuje těhotná žena, je povinen neprodleně poté, co žena těhotenství oznámí, upravit podmínky její práce k omezení ozáření plodu tak, aby součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření plodu alespoň po zbývající dobu těhotenství nepřekročil 1 mSv." Taková dávka je, z hlediska radiační ochrany, akceptovatelná. Obraťte se prosím na svého zaměstnavatele, ten musí mít dokumenty prokazující měření dávky na "Vašem" pracovním místě.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)