Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 15.03.2019 12:04:06
Dobrý den,manžel pracuje jako sanitář a doprovází pacienty těsně po naaplikování radiaktivními diagnostickými nuklidy. Moje otázka je: jakou dávku sekundárního záření od pacienta obdrží (v mSv), když je pacient naaplikovaný 99mTC, manžel je s ním 1 hodinu a stojí 1 metr od pacienta?
Dále bych chtěla vědět, jestli manžel nemusí nosit nějakou ochrannou zástěru?
Děkuji.
(Vložil(a): R.)
Dobrý den,

Z Vámi zaslaných informací nelze určit jakou dávku mohl obdržet Váš manžel. Pro takovýto odhad je nutno znát přesnou aktivitu, která byla pacientovi aplikována, druh radiofarmaka, jak dlouho po aplikaci s ním Vás manžel byl v kontaktu.
S pacienty po aplikaci radiofarmak jsou běžně v kontaktu zaměstnanci pracoviště nukleární medicíny. Tito zaměstnanci jsou radiačními pracovníky kategorie A nebo B a jsou pravidelně monitorováni a jejich radiační ochrana je zajištěna dle požadavků legislativy. Pokud je Váš manžel zaměstnancem pracoviště nukleární medicíny, měl by být zařazen jako radiační pracovník, dle činností, které vykonává. Pokud není zaměstnancem pracoviště nukleární medicíny a pouze doprovází pacienty zpět na lůžková oddělení, může se informovat u dohlížející osoby daného pracoviště nukleární medicíny o dávkách jaké by mohl obdržet, protože tato dohlížející osoba zodpovídá za radiační ochranu a může podle konkrétních aplikovaných aktivit dávku odhadnout.
K Vaší druhé otázce, použití ochranných zástěr nemá v tomto případě žádný smysl. Ochranné zástěry se používají v oblasti radiodiagnostiky.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)