Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a bezpečnost 29.10.2018 13:31:02
Dobrý den,
chtěla bych se prosím zeptat - pracuji s kostním denzitometrem Hologic, denně změřím nejméně 8 pacientů. Místo, odkud ovládám přístroj je vzdáleno pouze 1,6m od přístroje a není nijak stíněno. Je to bezpečné? Mám obavy - mám 2 malé děti..
Děkuji za Vaši odpověď a zdravím K. Štěpánková
(Vložil(a): Kateřina Štěpánková)
Dobrý den,

nemusíte se vůbec bát, kostní denzitometr produkuje opravdu velmi malé množství záření, dokonce i pro pacienty, natož pak pro obsluhu, riziko z něj plynoucí je zcela zanedbatelné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)