Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 06.07.2018 12:20:12
Dobrý den, pracuji jako Sanitář na Op. Sálech hlavně na Ortopedickém kde se používá C-Rameno, Rentgenový laboranti si stěžují a nechtějí tam chodit a že to muže dělat sanitář Dokonce nám (sanitářům) řekli co a jak funguje na tom ?céčku?, a řekli že je to školení.

Moje otázka zní: zda je to opravdu možné aby sanitář používal RTG zařízení i skiaskopické svícení.

1) Já předpokládám že osoba která manipuluje s takovým to zařízení musí splňovat nějaké kvalifikační a odborné vzdělání, aby nedošlo k ohrožení pacienta a operačního týmu.

2) A taky pokud by došlo k poruše zařízení a během té doby by ho používal sanitář tak by opravu toho zařízení mohly hodit na něj protože není kvalifikovaná osoba která je k tomu určena ?

Děkuji za odpověď Václav.

(Vložil(a): Václav)
Dobrý den,

popis činností zdravotnických pracovníků je dán vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a souvisejícími Národními radiologickými standardy (NRS). Zde je specifikováno jakou činnost smí vykonávat radiologický asistent a jakou činnost smí vykonávat sanitář. Vyhláška i Věstník, který obsahuje NRS, jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)