Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dotaz na graviditu 15.11.2017 13:42:51
Dobrý den,
pracuji na radiodiagnostickém oddělení a mám na vás dotaz.Proč je nutné vždy se ptát pacientek ve fertilním věku na graviditu (i u snímku prstu, hlavy...). V NRS je uvedeno, že v případě LO v oblasti břicha a pánve u konvenční skiagrafie ( méně než 4 snímky) a krátké skiaskopii ( méně než 1 min.) je dávka na dělohu vždy nižší než 10 mSv. Jedná se o nízkou dávku, která nemůže ohrozit vývoj plodu.
Děkuji za odpověď a zdravím.

(Vložil(a): Radomíra Barošová)
Dobrý den,

Máte pravdu, že u snímků končetin aj., kdy je děloha zcela mimo přímý svazek záření, je takový postup opatrný. Dotaz na možné těhotenství je ale určitým signálem k tomu se zamyslet, zda je LO nevyhnutelné. Nicméně z legislativy SÚJB tato povinnost explicitně nevyplývá a je tedy věcí zdravotnických pracovníků, jak si postup před ozářením žen ve fertilním věku, např. ve vámi zmiňovaných NRS, popíší.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)