Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření 02.08.2017 09:02:38
Dobrý den, může všeobecná sestra na odd. nukleární medicíny, ovládat CT přístroj, který je součásti SPECT? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

jaké činnosti v souvislosti mohou provádět zdravotničtí pracovníci je dáno vyhláškou č. 55/2011 Sb., která je v gesci Ministerstva zdravotnictví (MZ), a příslušným Národním radiologickým standardem, který je též v kompetenci MZ, vydáván Věstníkem MZ.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)