Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 02.12.2016 10:57:13
Dobrý den,
zajímalo by mne jaká jsou kritéria pro obsluhu RTG C-ramena?

Předpokládám, že ten kdo toto zařízení obsluhuje musí splnit nějaké minimální kvalifikační předpoklady - dokončené vzdělání atd.

Můj dotaz vychází ze situace, kdy pro nedostatek radiologických asistentů bývá pověřen obsluhou C rentgenu na operačním sále sanitář, což se nám moc nelíbí, ale vedení se tváří, že je to v pořádku.

Domnívám se, že pokud s takovým zařízením manipuluje osoba bez kvalifikace, pak může ohrozit jak pacienta, kterého ozařuje, stejně jako další personál na operačním sále.

Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Daniel Rewai)
Dobrý den,

"kritéria" pro obsluhu RTG C-ramena jsou v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR a jsou uvedena ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. Vyhláška v § 43 odst. 2 písm. b) bod 6. uvádí, že sanitář může: "manipulovat s přístroji zdravotnické techniky". Osobně z tohoto spojení a z jiných paragrafů vyhlášky usuzuji, že sanitář není aplikující odborník a tak pouze může C-rameno na operační sál přivést a odvést.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)