Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 30.06.2016 09:01:41
Dobrý den,
Pracuji druhým rokem jako rtg pracovník.
Snimame výhradně 42kV/14mA. 12s (cca 20xdenne)
Jelikož je zdroj uprostred velké haly, je okolo nej olověná (bedna).
Stěny jsou vzdálené od zdroje asi 2metry, kdybych nechal dvířka otevřená, jak daleko od lampy bych musel byt, aby dozimetr "nic" nezaznamenal?
Kdybych se nacházel uzavřený uvnitř, (1metr) od zdroje, jakou Dávku bych dostal?
Jaký je prosim roční limit pro pracovníka s ionizujicim zářením? Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Vorel Jan)
Dobrý den,

není možné odhadnout dávku, kterou byste obdržel při Vámi popisované nestandartní situaci (neodpovídá práci za běžného provozu) bez znalosti geometrie snímkování a dalších informací.

O bezpečném používání zdrojů ionizujícího záření na vašem pracovišti, limitech profesního ozáření a hodnotách vašich osobních dávek, které obdržíte za běžného provozu na pracovišti, musíte být poučen vaším zaměstnavatelem.

Dle vyhlášky č. 307/2002 Sb. jsou limity pro radiačního pracovníka v souvislosti s profesním ozářením:
- pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření hodnota 100 mSv za 5 za sebou jdoucích kalendářních roků,
- pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření hodnota 50 mSv za kalendářní rok,
- pro ekvivalentní dávku v oční čočce hodnota 150 mSv za kalendářní rok,
- pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cm2 kůže hodnota 500 mSv za kalendářní rok,
- pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel až po kotníky hodnota 500 mSv za kalendářní rok.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)