Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 03.07.2015 22:43:28
to ano. já spíš tím myslela. které vyšetření už nelze provést protože by se překročil 1 msv. nebo kolik např rtg plic by se mohlo udělat těhotné.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

musíme odlišovat profesní a lékařské ozáření.
U lékařského ozáření žádné limity neplatí. U profesního ozáření je v případě těhotenství umožněno pracovat se ZIZ, limitováno je ozáření pro zárodek/plod, a to právě hodnotou limitu pro obyvatele.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)