Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a přidržování pacienta. 29.10.2014 19:07:28
Dobrý den, může radiologický asistent, pracovník kategorie A odmítnout přidržovat pacienta při vyšetření? /např. dítě bez doprovodu/
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Renata Nová)
Dobrý den,

je věcí pracovněprávních vztahů, jak je na pracovišti nastaveno přidržování pacientů během vyšetření.
Mělo by být řešeno komplexně, nejedná se jen o dítě bez doprovodu, takovou osobou může být i dospělý neklidný pacient nebo osoba potřebující asistenci, pomoc po aplikaci radiofarmaka. SÚJB "pouze" stanovuje tzv. zvláštní limit (5 mSv/rok) pro ty, kteří nejsou radiačními pracovníky a tuto pomoc dobrovolně poskytují. Není však v kompetenci SÚJB rozhodovat, kdo může/nesmí přidržovat. Toto je věc domluvy se zaměstnavatelem. Zde není žádný protiargument vyplývající z legislativních požadavků, který by vám přidržování nedovoloval. Pokud i tuto činnost na vás zaměstnavatel požaduje, jedná se stále o profesní ozáření, které je monitorováno osobním dozimetrem a je limitováno ročním a pětiletým limitem.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)