Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 14.09.2014 11:59:15
Dobrý den,pracuji na katetrizačním
sale pod rtg zářením a chtěla bych se zeptat,zda je ze zákona nutné mít na tomto oddělení rtg laboranta.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, z hlediska kompetencí SÚJB je podstatné, zda je na pracovišti zajištěna radiační ochrana (RO), resp. zda je zajištěn soustavný dohled nad RO, je ustanovena dohlížející osoba. Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb řeší vyhláška č. 99/2012 Sb., kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví k provedení § 11 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)